Fagforeningsledere frykter helsearbeidere vil miste deler av lønnen fordi mange veksler mellom deltidsstillinger flere steder.

Kilde: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/opaJjR/oslo-kommune-ber-sykepleiere-jobbe-kun-ett-sted

 

Leave Comment